رعایت حقوق مشتریان(انتقادات و پیشنهادات)
 1. زبان سرا همواره به دنبال ارتقای سطح خدمات آموزشی و فرهنگی خود بوده است؛ لذا انتقاد و یا پیشنهاد شما در این راستا کمک شایگانی به ما خواهد کرد.در صورتی که نظر شما مربوط به خرید از سایت می باشد؛ نیازی به پر کردن فیلدهای نام واحد آموزشی و یا سطح در حال تحصیل نخواهید داشت.توجه داشته باشید اطلاعات کامل و صحیح در الویت رسیدگی قرار خواهند داشت.
 2. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 3. استان
  ورودی نامعتبر
 4. شهر
  ورودی نامعتبر
 5. موضوع
  ورودی نامعتبر
 6. نام واحد آموزشی در شهر
  ورودی نامعتبر
 7. سطح در حال تحصیل
  ورودی نامعتبر
 8. پست الکترونیک
  ورودی نامعتبر
 9. تلفن همراه
  ورودی نامعتبر
 10. شرح موضوع
  ورودی نامعتبر

   

   تلفن: 66462612

JoomShaper